50 χρόνια εμπειρίας στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

image-154564-div2.png?1445409417471

image-154565-brit.jpg?1445413655696
Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ΜΑΛΛΙΟΥ – GILMAN αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την εγγραφή στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

      Αίτηση UCAS
    •  Personal Statement
      Διαμονή (halls of residence)
    •  Ενημέρωση για φοιτητικό δάνειο από το          
      πανεπιστήμιο